OZNAM – Zmena zvozu kovov

Oznamujem občanom, že zvoz kovov, kompozitov a opotrebovaného jedlého oleja od rodinných domov bude nasledovne:

Dňa 29.7.2020 (streda) – Dubnica nad Váhom

Dňa 30.7.2020 (štvrtok)  – Prejta + Horné Kolonky + Dolné Kolonky