Príhovor riaditeľa TSM Dubnica nad Váhom

Milí Dubničania.

2015_12_15-DSC_1445V prvom rade by som Vám všetkým chcel zaželať do nového roku čo najviac zdravia, šťastia a spokojnosti. Chcel by som zároveň poďakovať všetkým zamestnancom za dobre odvedenú prácu a všetkým partnerom za úspešnú spoluprácu.

V tomto čase je aj zvykom obzrieť sa späť na rok ktorý je za nami a bilancovať. Rovnako dôležité je aj predstaviť plány, či ciele do nasledujúcich období.

V čase keď som prevzal TSM Dubnica nad Váhom s. r.o. ako poverený vedením spoločnosti, mi jej fungovanie pripomínalo zotrvačník. Ten síce robí čo má, ale točí sa iba na mieste a chýba mu akákoľvek iná dynamika, či smer pohybu. Pritom dobre fungujúca spoločnosť akou TSM Dubnica nad Váhom je a chce byť, sa nesmie točiť na jednom mieste. Stagnácia znamená postupný úpadok a iba neustály rozvoj môže zabezpečiť aj zlepšovanie služieb a napĺňanie náročnejších potrieb mesta Dubnica nad Váhom.

Moja predstava napredovania sa pretavila do troch hlavných smerov, ktorými sa v práve skončenom roku uberal rozvoj TSM Dubnica nad Váhom a plánujem spoločnosť v tomto duchu viesť aj do budúcnosti.

Pokračovať v čítaní: Príhovor riaditeľa TSM Dubnica nad Váhom