Príhovor riaditeľa TSM Dubnica nad Váhom

Milí Dubničania.

2015_12_15-DSC_1445V prvom rade by som Vám všetkým chcel zaželať do nového roku čo najviac zdravia, šťastia a spokojnosti. Chcel by som zároveň poďakovať všetkým zamestnancom za dobre odvedenú prácu a všetkým partnerom za úspešnú spoluprácu.

V tomto čase je aj zvykom obzrieť sa späť na rok ktorý je za nami a bilancovať. Rovnako dôležité je aj predstaviť plány, či ciele do nasledujúcich období.

V čase keď som prevzal TSM Dubnica nad Váhom s. r.o. ako poverený vedením spoločnosti, mi jej fungovanie pripomínalo zotrvačník. Ten síce robí čo má, ale točí sa iba na mieste a chýba mu akákoľvek iná dynamika, či smer pohybu. Pritom dobre fungujúca spoločnosť akou TSM Dubnica nad Váhom je a chce byť, sa nesmie točiť na jednom mieste. Stagnácia znamená postupný úpadok a iba neustály rozvoj môže zabezpečiť aj zlepšovanie služieb a napĺňanie náročnejších potrieb mesta Dubnica nad Váhom.

Moja predstava napredovania sa pretavila do troch hlavných smerov, ktorými sa v práve skončenom roku uberal rozvoj TSM Dubnica nad Váhom a plánujem spoločnosť v tomto duchu viesť aj do budúcnosti.

Prvým je obnova technického vybavenia. Niektoré najpálčivejšie problémy sme vyriešili aj vo vlastnej réžií. Príkladom môže byť generálna oprava traktora. Iné sme museli riešiť nákupom novej, či zánovnej techniky. Postupne nám do vozového parku pribudol univerzálny malý valník Durso, traktorová kosačka Etesia a ako posledný kus v závere roku bol ramenový nakladač a prepravník kontajnerov na podvozku MAN. V nadchádzajúcom roku plánujeme posilniť schopnosť udržať čistotu v meste akvizíciou ďalšieho technického vybavenia.

Druhým smerom je zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a hygieny práce. Toto ide ruka v ruke so skultúrnením pracovného prostredia, ktoré je prínosom aj pre okolie prevádzok. Príkladom môže byť nová stratégia v stredisku triedeného zberu, nové sociálne zázemie či práve budovaná spoločenská miestnosť v priestoroch TSM na Nádražnej ulici, ktorá bude slúžiť ako dôstojné miesto pre školenia, či iné vzdelávanie zamestnancov spoločnosti. Plánujeme postupnú úpravu a opravu technického dvora, aby splnil požiadavky na ochranu techniky, či posypových materiálov zimnej údržby.

Tretím smerom je cesta napĺňania nových potrieb a skvalitňovanie, či plnenie nových a náročnejších služieb pre mesto Dubnica nad Váhom. Minulý rok a aj tie nasledujúce znamenajú postupný prerod našej spoločnosti na dynamickejšiu a efektívnejšie fungujúcu v prospech všetkých občanov nášho mesta.

Ing. Stanislav Štěrba
riaditeľ TSM Dubnica nad Váhom