Pravdy a omyly pri triedení odpadu

Ďakujeme vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva za postrehy z praxe a popis problémov, s ktorými sa denno denne potýkajú v stredisku triedeného zberu, Veríme že Vám pomôžu pri triedení separovaného odpadu:

2015_11_02-DSC_8193
Teória č. 1: PET fľašu musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vyčistiť od etikety a odstrániť z nej vrchnák.

OMYL! PET fľaše pokojne odhoďte i s etiketou a vrchnákom. Obidve veci budú pri ďalšom spracovaní z fľaše odstránené. A nezáleží na tom, či je etiketa papierová alebo plastová. Čo je však dôležité – fľašu pred vyhodením stlačte, aby ste z nej odstránili vzduch a tým zmenšili jej objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, v kontajneri zaberajú zbytočne veľa miesta a potom platíte hlavne za odvoz vzduchu. Jednoducho povedané – ak sú fľaše stlačené, sú menšie a zmestí sa ich do kontajnera viac. Ak použijete na stlačenie fľaše osvedčený recept a na fľašu skočíte, uistite sa pred tým, či je fľaša otvorená. V opačnom prípade nemá vzduch kam uniknúť a vy by ste sa mohli pokĺznuť.

Teória č. 2: Kelímky od jogurtov a obaly z iných potravín je pred vhodením do kontajnera nevyhnutné najskôr umyť.

ČIASTOČNE PRAVDA! Pri spracovaní plastového odpadu sa drobné nečistoty z tohto materiálu odstránia. Ak sú však tégliky veľmi znečistené, tak v kontajneri znehodnotia aj ostatné, predtým čisté plastové obaly. Ich ďalšie využitie je potom obmedzené. Preto je vhodné, a to aj z hygienického hľadiska, aby ste obal pred vhodením do kontajnera zľahka opláchli vodou – pracovníci na triediacej linke to určite ocenia. Výnimku tvoria obaly od mastných potravín, ktoré je potrebné vypláchnuť teplou vodou s prípravkom na umývanie riadu. Pozor na plastové obaly od chemikálií – tie patria do nebezpečného odpadu.

Pokračovať v čítaní: Pravdy a omyly pri triedení odpadu