Pravdy a omyly pri triedení odpadu

Ďakujeme vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva za postrehy z praxe a popis problémov, s ktorými sa denno denne potýkajú v stredisku triedeného zberu, Veríme že Vám pomôžu pri triedení separovaného odpadu:

2015_11_02-DSC_8193
Teória č. 1: PET fľašu musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vyčistiť od etikety a odstrániť z nej vrchnák.

OMYL! PET fľaše pokojne odhoďte i s etiketou a vrchnákom. Obidve veci budú pri ďalšom spracovaní z fľaše odstránené. A nezáleží na tom, či je etiketa papierová alebo plastová. Čo je však dôležité – fľašu pred vyhodením stlačte, aby ste z nej odstránili vzduch a tým zmenšili jej objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, v kontajneri zaberajú zbytočne veľa miesta a potom platíte hlavne za odvoz vzduchu. Jednoducho povedané – ak sú fľaše stlačené, sú menšie a zmestí sa ich do kontajnera viac. Ak použijete na stlačenie fľaše osvedčený recept a na fľašu skočíte, uistite sa pred tým, či je fľaša otvorená. V opačnom prípade nemá vzduch kam uniknúť a vy by ste sa mohli pokĺznuť.

Teória č. 2: Kelímky od jogurtov a obaly z iných potravín je pred vhodením do kontajnera nevyhnutné najskôr umyť.

ČIASTOČNE PRAVDA! Pri spracovaní plastového odpadu sa drobné nečistoty z tohto materiálu odstránia. Ak sú však tégliky veľmi znečistené, tak v kontajneri znehodnotia aj ostatné, predtým čisté plastové obaly. Ich ďalšie využitie je potom obmedzené. Preto je vhodné, a to aj z hygienického hľadiska, aby ste obal pred vhodením do kontajnera zľahka opláchli vodou – pracovníci na triediacej linke to určite ocenia. Výnimku tvoria obaly od mastných potravín, ktoré je potrebné vypláchnuť teplou vodou s prípravkom na umývanie riadu. Pozor na plastové obaly od chemikálií – tie patria do nebezpečného odpadu.

Teória č. 3: Z časopisov a dokumentov musíme pred vhodením do kontajnera na papier odstrániť kancelárske spinky.

ČIASTOČNE PRAVDA! Voľné kovové časti je vhodné pred vyhodením papiera odstrániť. Spinky, ktorými je časopis či dokument pevne zošitý, nie je potrebné odstraňovať, keďže je to náročnejšie. Pri ďalšom spracovaní papiera prebehne ešte magnetické triedenie a ťažšie časti, ako napríklad spinky, sú pri ňom z papiera odstránené.

Teória č. 4: PVC je tiež plast a patrí teda do žltého kontajnera určeného pre plasty.

OMYL! PVC, z ktorého sú vyrobené napríklad novodurové rúrky a linoleum, do kontajnera na triedený odpad vôbec nepatrí! Komplikuje následné spracovanie zmiešaného plastu a jeho energetické využitie. PVC totiž obsahuje chlór, pri zahriatí tak môžu vzniknúť nebezpečné splodiny. Niektoré obaly z potravín či iných výrobkov sú tiež z PVC. Tie sa ešte dajú v malých množstvách ako prímes v iných plastoch spracovať, ale väčšie množstvá PVC sa separujú do objemného odpadu.

Teória č. 5: Plastové obaly od kozmetiky musíme pred vhodením do kontajnera dôkladne umyť, je to predsa chemikália.

OMYL! Úplne stačí, pokiaľ sú zvyšky kozmetických prípravkov, ako sú mydlá, šampóny alebo krémy z obalov odstránené – domíňané. Dočistené budú pri ďalšom spracovaní.

Teória č. 6: Z listových obálok musím pred vhodením vytrhnúť fóliové okienko.

OMYL! Do kontajnera na papier môžete pokojne vhodiť celé obálky. Spracovatelia majú zariadenia, ktoré si s fóliovými okienkami poradia za vás.

Teória č. 7: Porcelán a keramika patria do kontajnera na zber skla.

OMYL! Práve naopak, sú to materiály, ktoré najviac komplikujú výrobu sklených výrobkov z recyklovaného skla. Na spracovateľskej linke sa veľmi dobre oddelia zo skla kovové vrchnáky – magnet to vyrieši ľahko, prímesi plastov sa zasa vyfúkajú ako ľahký materiál, papierová etiketa sa rozmočí a odlepí pri premývaní vodou. Rozbitá keramika či porcelán je však materiálovo podobná sklu, takže je problém ich oddeliť. Pri výrobe skla potom spôsobujú pukliny, bublinky a ďalšie kazy na sklených výrobkoch. Keramiku a porcelán môžete doniesť na zberný dvor, spolu s obkladačkami a umývadlami sú vhodné na podrvenie a recykláciu ako stavebný materiál.

Viete, čo znamenajú tieto značky?

znaksepKaždý obal je vyrobený z nejakého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo skratka nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).

kosPanáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že ide o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

simbolo_ponto_verdeZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že výrobca sa spolupodieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.