Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber skla

Spôsob zberu:

Zvlášť zbierame biele sklo a zvlášť farebné, a to do laminátových kontajnerov tzv. „zvonov“ bielej a zelenej farby, vyvážaných podľa potreby.
kontajnery
Zbierajú sa fľaše od nápojov, zaváraninové poháre, sklené obaly z krémov, tabuľové sklo, sklené poháre a džbány…. Keďže otvor na nádobách na zber skla je malý a tabuľové sklo sa doň nezmestí, bolo by vhodné doviezť takéto nadrozmerné  sklo na zberný dvor. Opretím o nádobu hrozí rozbitie skla a potom sa toto sklo nedostane na recykláciu, ale znečisťuje prostredie mesta a ohrozuje zdravie občanov.

flašeTriedenie podľa farby je dôležité kvôli spracovaniu suroviny. Zmiešané sklo je možné použiť už len na výrobu farebného skla. Sklenené črepy tvoria pri výrobe nových výrobkov viac ako 50% percentný podiel.  Pozitívne je, že obaly zo skla je možné nekonečne krát používať.  Výhodou oproti zberovému papieru je i skutočnosť, že pri tavení separovaného skla dochádza vďaka veľmi vysokej teplote k dezinfekcii a obal je možné používať i naďalej na balenie potravinárskych výrobkov. V spracovateľskom závode sa zberové sklo v špeciálnych zariadeniach rozdrví na malé črepiny, zo vzniknutej suroviny sa odstránia zvyšky kovov, papier a plasty. Takto spracovaná surovina sa zmieša s primárnou surovinou a putuje do taviacej pece, kde z nej vzniká roztavená sklená hmota využívaná na výrobu obalov.

2015_11_02-DSC_8220Aby bolo zberové sklo využiteľné na recykláciu, nesmie obsahovať rôzne nebezpečné chemické látky, ktoré sú obsiahnuté v niektorých výrobkoch. Rovnako sa do zberu nesmú dostať výrobky, ktoré znemožnia využitie zozbieranej suroviny (aj malé množstvo keramiky či sklobetónových tvárnic môže znehodnotiť zbieranú surovinu).

Do zberu skla preto nikdy nepatria:

  • silne znečistené fľaše,
  • porcelán a keramika, maľované sklo,
  • obrazovky televízorov (obsahujú nebezpečné chemické prímesi, patria do elektroodpadu),
  • žiarovky a žiarivky (obsahujú ortuť a ďalšie nebezpečné chemické látky, patria do elektroodpadu),
  • sklobetónové tvárnice, oceľou vystužené sklo,
  • zrkadlá, varné sklo, krištáľové sklo (obsahujú olovo a iné chemické látky).