Trieďme odpad správne – sklo

História výroby skla, zvládnutie technológie výroby (tavenia) sa datuje do doby 3200 až 4000 rokov pred našim letopočtom. Sklo vzniklo ako náhodný a vedľajší produkt pri tavbe kovov v Egypte a Mezopotámii. Egyptskí taviči zakrátko zvládli umenie výroby skla a začali vyrábať prvé sklené predmety. Okolo roku 1330 až 1360 pred našim letopočtom v období vlády Tutanchamóna sa objavuje priehľadné sklo. Dovtedy bolo vyrábané kvôli nízkej teplote pri tavbe iba nepriehľadné sklo. Približne okolo 100 rokov pred Kristom V Sidóne (terajšia Síria) vynašli sklárski majstri umenie fúkať sklo. Aby sa dalo formovať fúkaním museli sklo zohrievať na oveľa vyššiu teplotu, aby bola sklená masa redšia. Na Slovensku vznikol prvý sklársky cech v roku 1579 v Kremnici a od tých čias je po Slovensku rozšírená výroba technického, ale aj umeleckého skla.

Sklo je pevná amorfná (beztvará) látka, ktorá vznikla ochladením taveniny bez kryštalizácie. Existuje mnoho rôznych typov skla. Ich chemické zloženie sa líši podľa toho, na aký účel sa používajú, a teda aké majú mať požadované vlastnosti. Medzi výhody skla, ako obalového materiálu, určite patrí zdravotná nezávadnosť, hygieničnosť a ekologičnosť – pri používaní skla ako obalového materiálu nemusí vôbec vznikať skládkovaný odpad. Medzi nevýhody musíme zarátať väčšiu hmotnosť, náročnejšiu manipuláciu a krehkosť..

Pokračovať v čítaní: Trieďme odpad správne – sklo

Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber skla

Spôsob zberu:

Zvlášť zbierame biele sklo a zvlášť farebné, a to do laminátových kontajnerov tzv. „zvonov“ bielej a zelenej farby, vyvážaných podľa potreby.
kontajnery
Zbierajú sa fľaše od nápojov, zaváraninové poháre, sklené obaly z krémov, tabuľové sklo, sklené poháre a džbány…. Keďže otvor na nádobách na zber skla je malý a tabuľové sklo sa doň nezmestí, bolo by vhodné doviezť takéto nadrozmerné  sklo na zberný dvor. Opretím o nádobu hrozí rozbitie skla a potom sa toto sklo nedostane na recykláciu, ale znečisťuje prostredie mesta a ohrozuje zdravie občanov.

flašeTriedenie podľa farby je dôležité kvôli spracovaniu suroviny. Zmiešané sklo je možné použiť už len na výrobu farebného skla. Sklenené črepy tvoria pri výrobe nových výrobkov viac ako 50% percentný podiel.  Pozitívne je, že obaly zo skla je možné nekonečne krát používať.  Výhodou oproti zberovému papieru je i skutočnosť, že pri tavení separovaného skla dochádza vďaka veľmi vysokej teplote k dezinfekcii a obal je možné používať i naďalej na balenie potravinárskych výrobkov. V spracovateľskom závode sa zberové sklo v špeciálnych zariadeniach rozdrví na malé črepiny, zo vzniknutej suroviny sa odstránia zvyšky kovov, papier a plasty. Takto spracovaná surovina sa zmieša s primárnou surovinou a putuje do taviacej pece, kde z nej vzniká roztavená sklená hmota využívaná na výrobu obalov.

Pokračovať v čítaní: Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber skla