Trieďme odpad správne – kovy a kompozity:

V štvrtej časti nášho miniseriálu o triedení komunálneho odpadu sa budeme zaoberať jeho dvomi zložkami: Kovmi a kompozitmi. Dôvod je prozaický. V Dubnici nad Váhom ich zbierame do tých istých, červených kontajnerov.

História človeka je spojená s využitím kovov už od nepamäti. Prvé využitie kovov, konkrétne medi na výrobu nástrojov, šperkov a zbraní sa datuje do obdobia približne 5000 rokov pred n. l. Eneolit – dobu medenú – vystriedala približne 2000 rokov pred n. l. doba bronzová, keď pravekí ľudia vylepšili vlastnosti medi (šlo najmä o tvrdosť vyrobených zbraní) pridaním cínu. A práve zvládnutie základov metalurgie bronzu dovolili už starým Chetitom spracovávať aj železo.

Pokračovať v čítaní: Trieďme odpad správne – kovy a kompozity:

Trieďme odpad správne – plasty

Je veľmi pravdepodobné, že raz v ďalekej budúcnosti našu dobu archeológia označí aj ako dobu plastovú. Ak sa tak stane, bude to vďaka veľkému obsahu plastu nie len vo vykopávkach v osídlených oblastiach a sedimentačných vrstvách, ale aj v pozostatkoch živých organizmov.

Plasty objavené v 19. storočí. Spôsobili prevrat v použití materiálov na celom svete. Počiatky moderného plastového priemyslu siahajú do Ameriky a druhá polovica 20. storočia sa dá charakterizovať aj ako éra plastov. Plasty sa používajú pri balení potravín, pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky, domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky), ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry), v dopravných prostriedkoch (sedadlá , podložky, krytiny, koberce vo vlakoch, lietadlách, lodiach), ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.

Ľudia sú ovplyvňovaní plastmi nielen počas výroby, ale aj počas používania. Určite tento fakt stojí za zamyslenie, lebo niektoré chemikálie prenikajú z plastového obalu aj do potravín. Príkladom kontaminovaného jedla z mnohých typov plastov je napríklad dôkaz styrénu uvoľneného z polystyrénu, plasticizérov z PVC, antioxidantov z polyetylénu a acetylaldehydu uvoľneného z PET fliaš (polyetylén teraftalát). Polypropylénové fľaše uvoľňujú do obsahu rastlinných olejov merateľné hladiny BHT, Chimasorbu 81, Irganoxu PS 800, Irganixu 1076 a Irganoxu 1010. Existujú jasné a nevyvrátiteľné dôkazy, že acetaldehyd sa vyplavuje z PET fliaš do vody, ktorou sú naplnené.

Pokračovať v čítaní: Trieďme odpad správne – plasty

Trieďme odpad správne – papier

Druhú časť nášho malého seriálu začneme jednou z najstarších, cielene triedených zložiek komunálneho odpadu – papierom.

Výroba papiera sa na historických územiach Slovenska datuje do 15. storočia s príchodom osadníkov z Nemecka. Prvú veľkú továreň na výrobu papiera založil v roku 1880 obchodník Jakub Klein v Ružomberku.

V súčasnosti predstavuje objem jeho výroby cca 850 tisíc ton ročne. Papier sa vyrába z buničiny, vody a chemických prísad. Elektrická energia sa pri výrobe väčšinou spotrebuje na činnosť rôznych motorových pohonov, na ohrev vody, výluhov, vzduchu, a na vyparovanie vody v sušiacej časti papierenského stroja. Veľké množstvo vody sa používa aj ako prevádzková a chladiaca kvapalina. Z environmentálnych problémov pri výrobe papiera dominujú emisie uvoľňované do vody a ovzdušia, ako spotreba energie a chemikálií.

Pokračovať v čítaní: Trieďme odpad správne – papier

Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber skla

Spôsob zberu:

Zvlášť zbierame biele sklo a zvlášť farebné, a to do laminátových kontajnerov tzv. „zvonov“ bielej a zelenej farby, vyvážaných podľa potreby.
kontajnery
Zbierajú sa fľaše od nápojov, zaváraninové poháre, sklené obaly z krémov, tabuľové sklo, sklené poháre a džbány…. Keďže otvor na nádobách na zber skla je malý a tabuľové sklo sa doň nezmestí, bolo by vhodné doviezť takéto nadrozmerné  sklo na zberný dvor. Opretím o nádobu hrozí rozbitie skla a potom sa toto sklo nedostane na recykláciu, ale znečisťuje prostredie mesta a ohrozuje zdravie občanov.

flašeTriedenie podľa farby je dôležité kvôli spracovaniu suroviny. Zmiešané sklo je možné použiť už len na výrobu farebného skla. Sklenené črepy tvoria pri výrobe nových výrobkov viac ako 50% percentný podiel.  Pozitívne je, že obaly zo skla je možné nekonečne krát používať.  Výhodou oproti zberovému papieru je i skutočnosť, že pri tavení separovaného skla dochádza vďaka veľmi vysokej teplote k dezinfekcii a obal je možné používať i naďalej na balenie potravinárskych výrobkov. V spracovateľskom závode sa zberové sklo v špeciálnych zariadeniach rozdrví na malé črepiny, zo vzniknutej suroviny sa odstránia zvyšky kovov, papier a plasty. Takto spracovaná surovina sa zmieša s primárnou surovinou a putuje do taviacej pece, kde z nej vzniká roztavená sklená hmota využívaná na výrobu obalov.

Pokračovať v čítaní: Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber skla