Trieďme odpad správne – plasty

Je veľmi pravdepodobné, že raz v ďalekej budúcnosti našu dobu archeológia označí aj ako dobu plastovú. Ak sa tak stane, bude to vďaka veľkému obsahu plastu nie len vo vykopávkach v osídlených oblastiach a sedimentačných vrstvách, ale aj v pozostatkoch živých organizmov.

Plasty objavené v 19. storočí. Spôsobili prevrat v použití materiálov na celom svete. Počiatky moderného plastového priemyslu siahajú do Ameriky a druhá polovica 20. storočia sa dá charakterizovať aj ako éra plastov. Plasty sa používajú pri balení potravín, pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky, domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky), ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry), v dopravných prostriedkoch (sedadlá , podložky, krytiny, koberce vo vlakoch, lietadlách, lodiach), ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.

Ľudia sú ovplyvňovaní plastmi nielen počas výroby, ale aj počas používania. Určite tento fakt stojí za zamyslenie, lebo niektoré chemikálie prenikajú z plastového obalu aj do potravín. Príkladom kontaminovaného jedla z mnohých typov plastov je napríklad dôkaz styrénu uvoľneného z polystyrénu, plasticizérov z PVC, antioxidantov z polyetylénu a acetylaldehydu uvoľneného z PET fliaš (polyetylén teraftalát). Polypropylénové fľaše uvoľňujú do obsahu rastlinných olejov merateľné hladiny BHT, Chimasorbu 81, Irganoxu PS 800, Irganixu 1076 a Irganoxu 1010. Existujú jasné a nevyvrátiteľné dôkazy, že acetaldehyd sa vyplavuje z PET fliaš do vody, ktorou sú naplnené.

Jednou z najväčších výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Táto vlastnosť zároveň stavia  plasty do pozície jedného z najhoršie recyklovateľných materiálov. Najviac zaťažujú naše životné prostredie, keďže vyhodený plast pretrváva v prírode desiatky rokov, zhromažďuje sa v moriach a oceánoch, kde tvorí už celé ostrovy a prímorské krajiny márne bojujú s plastovým odpadom, ktorý prinášajú morské prúdy často z opačného konca sveta.

Recyklácia plastov je možná len na produkt s nižšou kvalitou. Plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel, alebo ako izolácia do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu sa dá recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, protisnehové zábrany, nosiče dopravných značiek a podobne.

Zároveň je recyklácia plastov možná len po veľmi dôkladnom pretriedení. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený. PE sa znovu používa na odpadkové vrecia a odpadové koše, PVC na výrobu tyčí, trubiek a plastového nábytku, PET fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a nábytok.

Je možné spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly – nahrádzajú ťažké vykurovacie oleje pri výrobe cementu či železa. Nebezpečné je však to, že sa pri tom do ovzdušia (pri použití zastaralých technológií spaľovania) dostáva veľa nečistôt a jedovatých látok.

Spôsob zberu plastového odpadu od občanov v Dubnici nad Váhom:

Pri bytových domoch sú umiestnené 1100 l kontajnery  žltej farby na zber plastov, vyvážajú sa približne 1 krát 10 dní,  v rodinných domoch je vrecový zber – plasty sa zbierajú do žltých plastových vriec, ktoré naša spoločnosť odváža 1 krát mesačne podľa stanoveného harmonogramu, občania vždy dostanú nové vrecia na výmenu.

Zozbierané zmiešané plasty sa následne dotrieďujú na triediacej linke na zbernom dvore. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa ručne vyberajú PET fľaše (tie triedime podľa farby a zvlášť vytrieďujeme olejové fľaše), dva druhy fólie, obaly z drogérie (HDPE materiál), jogurtové a maslové kelímky, plastové misky (PP materiál), tvrdé plasty a penový polystyrén – každý druh plastu má špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do plastov nepatria. Roztriedené druhy plastov sa lisujú do balíkov a odvážajú na spracovanie k spoločnostiam, zaoberajúcim sa ich recykláciou. Zvyškový odpad z triediacej linky putuje na skládku.

Čo patrí do žltých kontajnerov:

plastové fľaše od nápojov (PET fľaše), plastové fľaše od octu, potravinového oleja, sirupu, plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb, plastové fľaše od prípravkov na ošetrenie a ochranu rastlín, plastové obaly z jogurtu, masla, nátierok, kečupu a podobne, polyetylénové obalové fólie („pohliníkované“ či iné „trblietavé“ obaly z čipsov, bonboniér a iných pochutín), plastové hračky a plastové kuchynské predmety, plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá, plastové stoly, stoličky, prepravky, debničky, koše, polyetylénová fólia, tašky (igelitky), plastové a polystyrénové tácky.

Čo nepatrí do žltých kontajnerov:

plasty silne znečistené zeminou, olejom, potravinami, farbou a podobne, obaly a výrobky od motorového oleja a ropných produktov, kovové uzávery z fliaš, obaly kombinované so sklom, či kovom, polyetylénová fólia s textilom (tašky a obrusy s tkanou textíliou), obaly z jedov a výbušnín,  gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, obaly z liekov.

Chronickým problémom (nielen) v Dubnici nad Váhom sú nepostláčané plastové fľaše a iné obaly povhadzované do zberných nádob. Pri takomto laxnom správaní klesá efektivita zberu a zber triedených plastov sa predražuje aj občanom. Nie je vzácnosťou vidieť v meste zaplnené žlté kontajnery nepostláčanými PET fľašami tak, že v extrémnych prípadoch klesá využiteľnosť zbernej nádoby na plast pod 25 percent.

Určite pracovníci na dotrieďovacej linke uvítajú Vašu ohľaduplnosť, keď plastové obaly z potravín (jogurty, vrecká z mlieka a podobne) opláchnete pred vyhodením vodou. Kelímky z jogurtov a podobné obaly zbavujte kovových uzáverov a viečok. Veľkým neduhom, komplikujúcim dotrieďovanie plastov je aj natláčanie fóliových obalov (sáčkov) do kelímkov, alebo plastových fliaš. Uvedomte si prosím, že v konečnej fáze triedenia, prebiehajúcej v stredisku triedeného odpadu ide o vzájomne nekompatibilné produkty!

Pripomeňme si značenie plastových obalových materiálov: 

Materiál Písomný znak Číselný znak
Polyetylén tereftalát PET 1
Polyetylén veľkej
hustoty
HDPE 2
Polyvinylchlorid PVC 3
Polyetylén malej
hustoty
LDPE 4
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6