Trieďme odpad správne – objemný odpad

Objemný odpad sú predmety vybavenia domácností veľkých rozmerov (tak ako už plynie zo samotného názvu), ktorých sa potrebujete zbaviť a ktoré neviete umiestniť do zberných nádob.

Spôsob zberu objemového odpadu v Dubnici nad Váhom:

V Dubnici nad Váhom sa obyvatelia mesta môžu zbaviť objemného odpadu tromi spôsobmi:
– V prvom prípade môžu počas celého roka, v riadnej otváracej dobe, využiť služby zberného dvora.
– V druhom prípade zbiera naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. objemný odpad podľa harmonogramu jarného a jesenného zberu priamo v jednotlivých lokalitách mesta. Objemný odpad nám obyvatelia pripravia v stanovený čas (väčšinou) ku stojiskám zberných nádob na komunálny odpad a naši zamestnanci ho odvezú.

– Tretí spôsob je určený najmä pre väčšie skupiny obyvateľov v bytových domoch tak, že domový dôverník v prípade potreby odvozu objemného odpadu požiada odbor odpadového hospodárstva MsÚ Dubnica nad Váhom, prípadne nás v TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.,  o vykonanie odvozu. Následne informuje dotknutých občanov o termíne, ktorý si dohodol. Tento spôsob je využívaný v bytových domoch najmä pri „veľkom upratovaní“ nebytových a pivničných priestorov, alebo pred rekonštrukciami bytových domov a podobne.
V prípade rodinných domov treba požiadavku na odvoz väčšieho množstva objemného odpadu tak isto nahlásiť na odbor odpadového hospodárstva MsÚ, alebo na TSM Dubnica nad Váhom a spôsob vývozu, spolu s termínom Vám oznámime.

Do objemného  odpadu patrí:

Nábytok, kuchynská linka, starý riad, dvere, doska alebo foršňa, umývadlo, vaňa, toaletná misa, vodovodná batéria, radiátor ústredného kúrenia, koberec, podlahová krytina, kufor, sud, detský kočík, bicykel a podobne (veci domáceho vybavenia).

Do objemného  odpadu nepatrí:

Elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače) autobatérie, pneumatiky, okná, okenné rámy, strešné trámy a žiaden stavebný odpad. Všetky tieto zložky komunálneho odpadu môžete odovzdať v zbernom dvore bezplatne, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý je spoplatnený na základe legislatívy SR.

V poslednom procese sa na zbernom dvore (v rámci možností) objemný odpad triedi a rozoberá na zložky odpadu, ktoré sa dajú zhodnotiť. Ide najmä o drevo, plasty a kov. Zvyšky objemného odpadu, ktoré sa nedajú zhodnotiť, zneškodňujeme vyvezením na skládku.

Upozornenie:

Mimo termínov vývozu sa objemný odpad nesmie vykladať na stojiská zberných nádob komunálneho odpadu!