oznamy

Oznamujeme obyvateľom mesta, že mestské kompostovisko je od 4.7.2022 presťahované do pôvodných priestorov ul. Športovcov 673 (areál bývalej práčovne a čistiarne pri zimnom štadióne) ...
Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 bude počas štátneho sviatku dňa 5.7.2022 (t.j. utorok) zatvorený. Otvoríme opäť v stredu dňa 6.7.2022.    Ďakujeme za porozumenie. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o ...
Oznamujeme občanom, že dňa 16.6.2022 (t.j.štvrtok) bude zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 v Dubnici nad Váhom z technických príčin zatvorený. Otvoríme opäť v piatok dňa 17.6.2022. Ďakujeme za porozumenie. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o ...
Dočasná zmena adresy prevádzky kompostoviska na adresu Nádražná ulica, pri trati, miesto je označené tabuľou ...
Bezplatný zvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu môžu obyvatelia nahlasovať na uvedené kontakty do štvrtku 14. apríla 2022. Zvoz sa uskutoční len v tých lokalitách, ktoré boli telefonicky nahlásené. Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s technickými službami mesta poskytuje obyvateľom možnosť zbaviť sa nepoužívaného či nefunkčného elektroodpadu zo svojich domácností. „Elektroodpad a nebezpečný odpad budeme zbierať postupne v predposledný aprílový týždeň podľa vopred stanoveného harmonogramu. Obyvateľov však upozorňujeme, že technické služby mesta odvezú tento druh odpadu len z lokalít od obyvateľov, ktorí sa vopred telefonicky nahlásili,“ upresnila konateľka technických služieb mesta Vladimíra Klačanská. Obyvatelia, ktorí chcú využiť službu bezplatného zvozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa môžu nahlásiť na telefónne čísla +421 907 896 487 alebo +421 908 797 237 do ...
Oznamujeme občanom, že počas Veľkonočných sviatkov (od piatku 15.4.2022 do pondelka 18.4.2022) bude dočasné kompostovisko na Nádražnej ulici zatvorené. Opäť otvoríme dňa 19.4.2022 (utorok) o 10,00 hod. Ďakujeme za porozumenie. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o ...
Oznamujeme občanom, že počas Veľkonočných sviatkov (od piatku 15.4.2022 do pondelka 18.4.2022) bude zberný dvor na Nádražnej ulici zatvorený. Opäť otvoríme dňa 19.4.2022 (utorok) o 7,00 hod. Ďakujeme za porozumenie. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o ...
Oznamujeme občanom, že dňa 19.1.2022 (streda) bude z technických príčin Zberný dvor na ul. Nádražnej v Dubnici nad Váhom zatvorený od 7,00 hod.do 11,00 hod. Ďakujeme za pochopenie. TSM Dubnica nad Váhom s.r.o ...
Obyvatelia môžu živý vianočný stromček vyložiť k nádobám na komunálny odpad v troch termínoch:
  • v pondelok 10.1.2022
  • v pondelok 17.1.2022
  • v pondelok 31.1.2022
Živý vianočný stromček je potrebné vyložiť v predvečer avizovaných termínov zberu. Obyvateľom pripomíname, aby stromček nezabudli zbaviť všetkých ozdôb a vyložili ho k nádobám na komunálny odpad v predvečer zberu, najneskôr však do 7.00 h rána dňa zberu Ďakujeme. ...
Oznamujeme občanom, že Zberný dvor bude v dňoch 31.12.2021 (piatok)
a 1.1.2022 (sobota) zatvorený.
Otvoríme pre Vás v pondelok 3.1.2022 o 7,00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o ...
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. oznamuje občanom, že v piatok 22.10.2021 od 11,30 hod. bude z technických príčin zatvorený Zberný dvor na Nádražnej ulici v Dubnici nad Váhom. Otvoríme opäť v sobotu o 7,30 hod. Ďakujeme za pochopenie ...
Z dôvodu, že dňa 1.10.2021 bude skládka Luštek z technických dôvodov zatvorená, TSM Dubnica nad Váhom ako vývozca komunálneho odpadu musí prispôsobiť aj vývozy komunálneho odpadu v meste Dubnica nad Váhom. Na základe uvedeného oznamujeme občanom zmenu v termíne vývozu komunálneho odpadu v presune vývozu z piatka 1.10.2021 na štvrtok 30.9.2021. Prosíme preto o sprístupnenie smetných nádob v uvedenom termíne. ...
Informujeme obyvateľov mesta, že v dňoch 1.9. 15.9. 2021 budú zberný dvor a kompostovisko zatvorené z dôvodu sviatkov. Ďakujeme za porozumenie ...
Informujeme obyvateľov mesta, že dňa 5.7.2021 (pondelok) bude zberný dvor na Nádražnej ulici  zatvorený. Ďakujeme za porozumenie ...
Informujeme obyvateľov mesta, že počas sviatkov v dňoch 1.5.2021 (sobota) a 8.5.2021 (sobota) zatvorené mestské kompostovisko na Ulici športovcov č. 673. Ďakujeme za porozumenie ...