Jarné kolo zberu objemného odpadu

Každoročne v TSM Dubnica nad Váhom predznamenáva príchod jari zber a zvoz objemného odpadu, v jednotlivých lokalitách nášho mesta:

11.2.2019 – lokalita 1:
časť „Za železničnou traťou“

18.2.2019 – lokalita 2:
Sídlisko Pod kaštieľom + Dolné Kolonky (od ul. J. Kalinčiaka po ul. Kpt. Nálepku a ul. Športovcov) + Horné Kolonky (od ČSA po Partizánsku a Hasičskú) + Háje + Kvášovec

25.2.2019 – lokalita 3:
Prejta

4.3.2019 – lokalita 4:
Sídlisko Centrum II + ul. Štúrova

11.3.2019 – lokalita 5:
Sídlisko Centrum III + Pod hájom + ul. Partizánska + ul. Fándlyho

18.3.2019 – lokalita 6:
Sídlisko Centrum I + ul. Kollárova + Nad kostolom + ul. Cintorínska + ul. Nádražná+ ul. Školská

21.3.2019 – lokalita 7:
Stred mesta (105 bytovka + A. Kmeťa + Šafárikova + Moyzesova +Nad Zábrehom + Pionierska + Bratislavská + Orion)

Dovolíme si pripomenúť:
Objemný odpad vykladajte len v termíne, ktorý sa týka vašej lokality! K stojiskám zberných nádob na komunálny odpad ho vykladajte v predvečer zberu, prípadne ráno v deň zberu do 6:30 hodiny. Ak nestihnete v tomto termíne objemný odpad vyložiť, môžete ho odovzdať priamo na zbernom dvore počas riadnych otváracích hodín.

Do objemného odpadu patrí:
Nábytok, kuchynská linka, starý riad, dvere, doska alebo foršňa, umývadlo, vaňa, toaletná misa, vodovodná batéria, radiátor ústredného kúrenia, koberec, podlahová krytina, kufor, sud, detský kočík, bicykel a podobne (veci domáceho vybavenia).Do objemného odpadu nepatrí:
Žiaden elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače) autobatérie, pneumatiky, okná, okenné rámy, strešné trámy, žiaden stavebný odpad – všetok tento odpad môžte odovzdať v zbernom dvore bezplatne, spoplatnený je iba drobný stavebný odpad.