Likvidácia čiernej skládky na Kolónkach

V minulom roku bolo najviac skloňovanou témou – až deväť krát sme písali na našej web stránke o likvidovaní čiernych skládok, alebo neporiadku vytvorenom bezdomovcami. Tí majú svoje obľúbené lokality, najčastejšie niekde v blízkosti nákupných centier, kde sú najúspešnejší v svojej snahe prísť k pár drobným na lacné ovocné víno. Tesco s okolím ich tiež nenecháva ľahostajnými a svoju základňu mali presne oproti, v tesnej blízkosti križovatky ulíc Obrancov mieru, Kpt. Nálepku a Československej armády na Kolónkach.

Už tradične je takto obsadené miesto a jeho najbližšie okolie poznačené veľkým množstvom odpadu, zápachom a aj ľudskými exkrementami. Nebolo inak ani v tomto prípade a opäť bola plne využitá intimita tvorená rozbujnelou vegetáciou.

Včera štyria zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom za pomoci ručného náradia, motorovej píly, traktora a multikáry na odvoz smetí urobili koniec tejto „lokalite“. Popri dôkladnom vyčistení prišlo aj k radikálnemu rezu krovín a orezu vyššej vegetácie tak, aby miesto stratilo nielen prirodzený kryt tvorený zeleňou, ale aj svoj nevábny vzhľad a nepríjemný odor.

« z 2 »