Zber záhradného bioodpadu

Pohľad do kalendára zberu triedeného odpadu nám prezradí, že na dnešný dátum v centre mesta, konkrétne v obvode 3. pripadol zber toho záhradného. Samotný zber je vykonávaný dvoma traktormi. Jeden zbiera konáre, ktoré pocestujú po zozbieraní na štiepkovanie, druhý zbiera plastové vrecia s priamo kompostovateľným záhradným odpadom, teda trávou, lístím a popadaným ovocím, či znehodnotenou zeleninou, ktorý je vyvezený na mestské kompostovisko.

Pri zbere hrubého bioodpadu, v prevažnej miere tvoreného orezanými konármi s ovocných stromov, živých plotov a okrasných drevín, by sme sa mohli pristaviť. Poďakovať občanom mesta, ktorí si dajú záležať pri príprave a riadia sa pokynmi pre separáciu odpadu, zjednodušene uvedenými aj v samotnom kalendári zberu triedeného odpadu. Poďakovať im za to že naozaj skrátia konáre na rozumnú dĺžku (cca 1. meter) a zviažu ich špagátom do viazaníc, ktoré zvládne naložiť zamestnanec TSM na vlečku traktora. Bohu žiaľ takto pripraveného bioodpadu je veľmi málo. Poväčšine sú pripravené na odvoz iba voľne nahádzané vetvy, často krížom-krážom. Komplikované je potom nielen nakladanie, ale aj samotný odvoz. Nepoviazané konáre sa nedajú tak uložiť, ich objem ktorý sa zmestí na vlečku je podstatne menší a pri jazde traktorom si voľné konáre robia čo chcú. Dokonca sa môže stať že pri prejazde nerovnosti na komunikácií môže dôjsť k vypadnutiu z vlečky a ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky.

Na záver už len zopár fotografií z dnešného zberu v 3. obvode:

« z 2 »