Drobný stavebný odpad na Studničke

Zavedenie §81, odst. 20, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z pohľadu ochrany prírody bolo viac ako kontraproduktívne. Zákon totiž prikázal  obciam zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Podľa predpokladu sa ale prejavila slovenská mentalita. Množstvo drobného stavebného odpadu, odovzdávané na našom zbernom, dvore kleslo za sledované porovnateľné obdobie približne na jednu štvrtinu. Ak premietneme tento pomer do hmotnosti a do reality, môžeme povedať, že približne 640 ton stavebného odpadu sa nám „stratilo“ v Dubnici nad Váhom len za prvý polrok 2017 v kontajneroch na zmesový komunálny odpad, ale hlavne na čiernych skládkach!

Pokračovať v čítaní: Drobný stavebný odpad na Studničke

Rekonštrukcia športovo – rekreačnej zóny Studnička

Gesto pre mesto – Rekonštrukcia športovo-rekreačnej zóny Studnička. Tak znie celý názov akcie, ktorú vymyslela partia z Champion Clubu v Dubnici nad Váhom. Rozum, srdce a svaly – a tak by sa zasa dala charakterizovať celá vec ktorú naplánovali. Výhrou v SMS hlasovaní sa im podarilo zabezpečili vďaka grantu nemenovanej banky určitú sumu, s pomocou ktorej zabezpečili materiál na rekonštrukciu sedení a ohniska na Prvej studničke. A aby toho nebolo málo, podujali sa aj celú prácu vykonať. Pre nás a pre naše mesto.

Hoci je „veľká brigáda“ plánovaná až na 6. a 7. mája, už tento, posledný aprílový víkend za zišli aby odstránili všetko čo by mohlo prekážať v revitalizácií celého areálu: vytrhaním starých sedení, vykopaním obludných betónových pätiek a ohniska pripravili pôdu pre montáž nových. Rátajú aj s kompletným vyčistením priestoru, odstránením náletových húštin a vykosením súvisiaceho ihriska s okolím .
Je samozrejmosťou a morálnou povinnosťou pre našu spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom sro, aj v mene mesta Dubnica nad Váhom zapojiť sa a pomôcť im.