zber zmesového odpadu

články s témou “zber komunálneho odpadu“

Obyvatelia Dubnice nad Váhom môžu nebezpečný komunálny odpad odovzdávať bezplatne na zbernom dvore na Sládkovičovej ulici. Vieme však, ktoré odpady sú nebezpečné a ako s nimi zaobchádzať? Nebezpečný odpad je podľa platného zákona o odpadoch taký odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností – napr. je výbušný, alebo horľavý, alebo jedovatý, poškodzujúci životné prostredie, žieravý, uvoľňujú sa z neho jedovaté výpary, spôsobuje koróziu alebo oxidáciu látok.... Povedané ľudovo po slovensky, sú to zvyšky syntetických farieb, rozpúšťadiel, kyselín,  motorový olej,  hnojivá či iné chemikálie, používané doma, v garáži a na záhradke. Ak si nie sme istí, či je alebo nie je niektorý čistiaci prostriedok či farba nebezpečným odpadom, pozrime si nápisy na obale výrobku ...
V prílohách (pod článkom) Vám prikladáme rozpis vývozu triedených zložiek odpadu, a to aj pre rodinné domy a malé  bytovky v Dubnici n/V a Prejte,  aj pre bytové domy v Dubnici nad Váhom. Aké zmeny prináša rok 2017? Horné a dolné Kolonky budú mať vrecový zber s Prejtou Najdôležitejšou zmenou je zmena rozdelenia Dubnice pri zvoze triedeného odpadu vo vreciach od rodinných domov a malých bytoviek. Doteraz bol vývoz zvlášť z Prejty a zvlášť z Dubnice. Keďže Dubnica sa rozrastá a bolo náročné na sily a čas zvládnuť zber vriec za jeden deň, pre rok 2017 sme časti Dubnice Horné a Dolné Kolonky pričlenili k vývozu, kedy vykonávame zber v Prejte. Takže pozor, obyvatelia Horných a Dolných Koloniek, žlté, modré a čierne vrecia vykladajte vtedy, keď je v Kalendári triedeného zberu uvedené: „papier Prejta, Kolonky“, či „plasty Prejta, Kolonky“.... Nezabudnite, ...
Čas sviatku Dušičiek, pre niekoho Pamiatka zosnulých, sa nezadržateľne blíži. Sme radi že sa našej spoločnosti minulý týždeň podarilo zrealizovať malý príspevok k spríjemneniu času, stráveného medzi našimi blízkymi, ktorý už nie sú medzi nami. V urnovom háji na starom Dubnickom cintoríne sme dokončili dva nové chodníky a prispeli sme tak k skultúrneniu pietneho miesta. O príchode tohto sviatku, ktorý sa dotýka asi každého z nás, svedčí aj zvýšené upratovania a skrášľovania hrobových miest, čo má za následok preplnené zberné nádoby na oboch našich cintorínoch. Aj preto sme sa operatívne rozhodli posilniť dva plánované a pravidelné vývozy o minimálne tretí, vykonávaný v strede týždňa, aj napriek tomu, že tento ešte nebol odobrený a schválený príslušným oddelením Mestského úradu v Dubnici nad Váhom ...
Problém čistoty nášho mesta je veľmi často pretriasaný problém na sociálnych sieťach. Vždy sprevádzaný nejakou tou akčnou fotografiou, bohato ilustrujúcou popisovanú situáciu. Samozrejmosťou sú niekedy aj značne zjednodušené komentáre, či poznámky k skutočnému stavu, typu „za to môžu TSM“. Omyl. Za to nemôžu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ani žiadna iná organizácia, mesto samotné, či jeho samospráva. Môžeme si  za to sami ...
Keď sme približne pred dvoma týždňami uverejnili reakciu na preplnené kontajnery na Kollárovej ulici, mysleli sme že bude na dlhší čas od kritických slov pokoj. Bohužiaľ dnes prišiel podnet od našich zamestnancov zvážajúcich veľkoobjemový odpad, ktorý sa týkal chronicky problémového stojisko zberných nádob pri zdravotnom stredisku. Doteraz sa so železnou pravidelnosťou vždy po zbere veľkoobjemu a po zlikvidovaní načierno povykladaného odpadu za kontajnermi vždy objavil nový. Vyhodený nábytok, dvere, či nejaký podobný zostatok po domácom majstrovi, alebo prestavbe v byte už po pár dňoch, niekedy doslova po pár hodinách opäť krášlil túto lokalitu v centre mesta. A naši ľudia ho s rovnakou vytrvalosťou už v takmer pravidelných intervaloch odvážali. Dnes bola ale snaha o vyčistenie tohto miesta iná. Nie že by chýbala poriadna kopa rôznych rároh ...
Minulý týždeň opäť „niečo zarezonovalo na Dubnickom facebooku“ - dve fotografie preplnených nádob komunálneho odpadu na Kollárovej ulici. Veď sú medzi nami ľudia ktorí nehľadajú riešenia ale potrebujú za každú cenu vyrábať senzácie aj tam kde nie sú, iba na základe poloprávd a fám, bez poznania objektívnych príčin. Riadia sa heslom, čím horšie, tým lepšie. To je fakt a tomu sa nedá zabrániť a nemá zmysel skúmať ich pohnútky… O to potešiteľnejšia je skutočnosť, že na tieto fabulácie reagujú aj obyvatelia nášho mesta s triezvym uvažovaním a reálnym pohľadom na vec podloženým vlastným poznaním. Patrí im z našej strany naozaj veľké poďakovanie. Ich vyjadrenia si veľmi vážime. Pomáhajú nám, spolu s tými reálne a opodstatnene kritickými vytvárať si obraz o ...
.. vznikajú v meste a jeho okolí ako huby po daždi. Momentálne ich máme v meste niekoľko (a už je v pláne aj ich likvidácia). Tu sa niekto zbavil starého kusu nábytku, tam niekto vyhodí dvere po rekonštrukcií, či už nepotrebný kočík alebo matrac z postele. Celé to vyvoláva domino efekt a okamžite sa nájdu iní, čo prikladajú na kopu. Niektoré skládky nahlásia sami občania. Veľa z nich oznámi mestská polícia a mnoho z nich objavia aj samotní zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom pri pravidelnej obhliadke,  či zbere komunálneho a separovaného odpadu. Jedno majú ale spoločné. Ich likvidácia ide na úkor nás všetkých, zo spoločnej mestskej kasy. Aj preto by sme mali byť voči okoliu a ľuďom ktorí sa správajú k nemu arogantne všímavejší. Upozorniť ich že ...
Jedným z neuralgických bodov čistoty v meste je aj jeho centrum - námestie Matice slovenskej, presnejšie jeho okrajová časť, parkovisko pred podnikateľským centom Filagor a priľahlý parčík so sochou P. Márie. Neuralgický pre to, že je každému na očiach, teda nie len domácim, ale aj návštevníkom mesta. Zároveň je tu na malej ploche sústredený veľký počet pohostinstiev a prevádzok rýchleho občerstvenia, čo už samo o sebe predstavuje veľké množstvo generovaného odpadu. Poznať to najmä po víkendoch, keď sa po parkovisku a na tráve povaľuje veľké množstvo papierových a plastových obalov, ktoré si po skonzumovaní obsahu nenájdu cestu do koša, alebo si ich konzumujúci neodvezú autom a nevyhodia doma. Veľmi často sa stáva že ich iba jednoducho nechajú položené vedľa auta (či pod autom) a odídu. TSM Dubnica nad ...
Z času na čas sa na FB stránkach z Dubnice nad Váhom objavia fotografie veľkého neporiadku v niektorom viac – menej zastrčenom kúte mesta. Samozrejmosťou je aj priložený komentár patrične popisujúci takúto scénu. Najnovšie sú to fotografie smetnej nádoby a okolia s lavičkami v Sade Francúzskych partizánov. Ide o lokalitu pod V. ZŠ na sídlisku Pod hájom. TSM na túto informáciu zareagovalo promptne a uvedenú smetnú nádoby s okolím uviedlo opäť do stavu v akom by sa mala nachádzať neustále. Chceme všetkých Dubničanov upozorniť na fakt, že každá lokalita zverená do starostlivosti TSM Dubnica nad Váhom a každá smetná nádoba v našej kompetencií je pravidelne, podľa stanoveného harmonogramu vyprázdňovaná a čistená. Bohužiaľ, pokiaľ sa v niektorej z lokalít stretáva skupina bezdomovcov, ľudia užívajúci alkohol a návykové látky, alebo mladí obyvatelia mesta, ktorí  si po ...
Väčšinu z nezasvätených ľudí by teraz ani nenapadlo myslieť na údržbu mestskej zelene. Tento komfort - hodiť veci za hlavu si ale v TSM nemôže dovoliť nikto z kompetentných. Veľmi dôležitá je zimná príprava, teda aspoň to čo sa týka stratégie a plánovania služieb vykonávaných v troch lokalitách, ktoré má na starosti naša spoločnosť: Prejta cintorín Dubnica nad Váhom - stará časť cintorín Dubnica nad Váhom - nová časť cintorín Prejta cintorín Lieskovec ulica Školská Námestie Sv. Jakuba Centrum I kostol a jeho okolie ulica Gagarinova Celkovo sa jedná o 161 798 m2 výmery zelene, z toho je 152 343 m2 výmera kosených trávnikov ...