stredisko triedeného zberu

adresa

Stredisko triedeného zberu
Andreja Sládkoviča 1678/21
018 41 Dubnica nad Váhom

STZ – prevádzka zberného dvora
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

STZ – prevádzka mestského kompostoviska
ul. Športovcov 673
018 41 Dubnica nad Váhom

Mgr. Gabriela Záhorcová

Stredisko triedeného zberu
vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mobil: +421 907 896 487
e-mail: separacia@tsmdubnica.sk

Ľudmila Mallová

Stredisko triedeného zberu
administratíva surovinovo-odpadového hospodárstva
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mobil: +421 908 797 237
e-mail: separacia.adm@tsmdubnica.sk


Obsluha nákladnej váhy – prevádzka zberného dvora

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mobil: +421 918 346 439
e-mail: vaha@tsmdubnica.sk


referát odpadového hospodárstva
MsÚ Dubnica n/V.

telefón: +421 42 4455763
e-mail: odpady@dubnica.eu

V Stredisku triedeného zberu na ul. Andreja Sládkoviča 1678/21 nie je možné prijať žiaden komunálny odpad!

Stredisko triedeného zberu – prevádzka zberného dvora na Nádražnej 4007 prijíma všetky vytriedené druhy a zložky komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Nie je možné prijať bioodpady a zmesový komunálny odpad!

Stredisko triedeného zberu a nový zberný dvor (od 1.9.2018):

« 1 z 2 »

Stredisko triedeného zberu a bývalý zberný dvor (do 31.8.2018):

« 1 z 3 »

Články s témou „stredisko triedeného zberu“:

Z dôvodov vysokej návštevnosti zberného dvora počas sobôt a faktu že zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, ktorí obsluhujú ľudí dovážajúcich separovaný odpad nemajú vyhradený čas a možnosť sa riadne najesť, meníme čas otvorenia prevádzky zberného dvora nasledovne: otvorené 7:00 - 11:30 zatvorené - 11:30 - 12:00 (obedná prestávka) otvorené 12:00 - 18:00 Ďakujeme za pochopenie ...
Čítať Viac
Z času na čas sa na FB stránkach z Dubnice nad Váhom objavia fotografie veľkého neporiadku v niektorom viac – menej zastrčenom kúte mesta. Samozrejmosťou je aj priložený komentár patrične popisujúci takúto scénu. Najnovšie sú to fotografie smetnej nádoby a okolia s lavičkami v Sade Francúzskych partizánov. Ide o lokalitu pod V. ZŠ na sídlisku Pod hájom. TSM na túto informáciu zareagovalo promptne a uvedenú smetnú nádoby s okolím uviedlo opäť do stavu v akom by sa mala nachádzať neustále. Chceme všetkých Dubničanov upozorniť na fakt, že každá lokalita zverená do starostlivosti TSM Dubnica nad Váhom a každá smetná nádoba v našej kompetencií je pravidelne, podľa stanoveného harmonogramu vyprázdňovaná a čistená. Bohužiaľ, pokiaľ sa v niektorej z lokalít stretáva skupina bezdomovcov, ľudia užívajúci alkohol a návykové látky, alebo mladí obyvatelia mesta, ktorí  si po ...
Čítať Viac
V minulom roku bolo najviac skloňovanou témou – až deväť krát sme písali na našej web stránke o likvidovaní čiernych skládok, alebo neporiadku vytvorenom bezdomovcami. Tí majú svoje obľúbené lokality, najčastejšie niekde v blízkosti nákupných centier, kde sú najúspešnejší v svojej snahe prísť k pár drobným na lacné ovocné víno. Tesco s okolím ich tiež nenecháva ľahostajnými a svoju základňu mali presne oproti, v tesnej blízkosti križovatky ulíc Obrancov mieru, Kpt. Nálepku a Československej armády na Kolónkach. Už tradične je takto obsadené miesto a jeho najbližšie okolie poznačené veľkým množstvom odpadu, zápachom a aj ľudskými exkrementami. Nebolo inak ani v tomto prípade a opäť bola plne využitá intimita tvorená rozbujnelou vegetáciou. Včera štyria zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom za pomoci ručného náradia, motorovej ...
Čítať Viac
Väčšinu z nezasvätených ľudí by teraz ani nenapadlo myslieť na údržbu mestskej zelene. Tento komfort - hodiť veci za hlavu si ale v TSM nemôže dovoliť nikto z kompetentných. Veľmi dôležitá je zimná príprava, teda aspoň to čo sa týka stratégie a plánovania služieb vykonávaných v troch lokalitách, ktoré má na starosti naša spoločnosť:
  1. Prejta
  2. cintorín Dubnica nad Váhom - stará časť cintorín Dubnica nad Váhom - nová časť cintorín Prejta cintorín Lieskovec
  3. ulica Školská Námestie Sv. Jakuba Centrum I kostol a jeho okolie ulica Gagarinova
Celkovo sa jedná o 161 798 m2 výmery zelene, z toho je 152 343 m2 výmera kosených trávnikov ...
Čítať Viac
Máme za sebou Vianoce, Silvester aj Nový rok a Troch kráľov. Ale nie len pohľadom do kalendára sa presvedčíte že je po zimných sviatkoch. Tento fakt potvrdzuje aj pribúdajúce množstvo vyložených stromčekov pri smetných nádobách a práve prebiehajúca prvá etapa ich zberu po celom meste. Ďakujeme Vám že vykladáte torzá ihličnanov zbavené všetkých ozdôb ...
Čítať Viac
Ježiško priniesol darček aj k nám do TSM Dubnica nad Váhom. Prišiel síce o dva dni skôr, teda 22. decembra, ale to nič neubralo z radosti z neho. Darom bol jeden z najužitočnejších a najvyťaženejších pomocníkov v našej spoločnosti - „ramenáč“ na manipuláciu a prepravu veľkých kontajnerov na podvozku MAN. Vyriešil tak havarijnú situáciu. Staré dve LIAZKY, ktoré si v meste pamätajú ešte aj naši starí rodičia už nevládzu a súrne potrebovali náhradu. Jedna je totiž dlhé roky neschopná prevádzky a tú druhú šofér s chlapmi z dielne udržujú pri živote len pomocou zázrakov a vypätím všetkých síl. MAN pokryje každodenné potreby prevádzky strediska triedeného zberu, zvozu odpadu v celom meste, či iné aktivity pri ktorých je potrebné pristaviť kontajner. Umožní odstavenie starej Liazky na dlhšiu dobu, ktorá môže byť tak po desiatkach ...
Čítať Viac
V júli minulého roku niekto podpálil modrý kontajner za Obchodným domom Máj. Modrý pre to, lebo je to najjednoduchšie. Slúži totiž na zber papiera. Neprešli ani dva týždne a zhorel ďalší modrý kontajner pod Kaštieľom. Zo soboty na nedeľu, teda z 15 na 16.8.2015 úradoval pyroman opäť a opäť to bol modrý kontajner. Teraz sa „realizoval“ pri bytových domoch 95 a 100 na Centrum II. Škoda bola o to väčšia, že zároveň so zapáleným kontajnerom na papier zhorel komplet aj žltý na plasty a fatálne boli poškodený aj červený kontajner na kompozit, spolu s čiernym na komunálny odpad. Celková škoda za šesť zničených kontajnerov je cca 1.200,-€. Dlhší čas bol pokoj a mohli sme sa nádejať že horúca hlava vychladla spolu s počasím. Po Silvestri však horel modrý kontajner ...
Čítať Viac
Technické služby mesta Dubnica nad Váhom, s. r. o., oznamujú občanom, že od utorka, 22. decembra 2015, do 6. januára 2016, bude pre verejnosť zatvorený zberný dvor v Stredisku triedeného zberu. V zbernom dvore sa v danom období nebudú od občanov prijímať žiadne odpady. Technické služby mesta ďalej oznamujú, že zbery zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek sa budú aj v čase vianočných a novoročných sviatkov vykonávať bez zmien, to znamená podľa stanovených harmonogramov. Nezabudnite si prosím aj v čase sviatkov včas pripraviť svoje zberné nádoby k vyprázdneniu. Žiadame motoristov, aby svoje vozidlá neparkovali pred stanovišťami zberných nádob a kontajnerov a nebránili tak plynulosti a zberu odpadov ...
Čítať Viac
Posledné „smetisko“ ktorým sa budeme teraz zaoberať bolo priamo v centre mesta, dokonale skryté pred očami okoloidúcich vďaka krytu prerastených a neprestupných kríkov, vyrastajúcich pri zdravotnom stredisku zo strany Lídla. Intimitu tvorenú riadne pichľavou bariérou porastu využívali bezdomovci aj na vykonávanie potreby v úzkom priestore medzi ňou a stenou lekárne. Kopili sa tu smeti a v samotnej húštine medzi konármi polo „povrastané“ množstvo prevažne plastového odpadu ...
Čítať Viac