zber triedeného odpadu

« z 3 »

články s témou „zber triedeného odpadu“

Spôsob zberu: Zvlášť zbierame biele sklo a zvlášť farebné, a to do laminátových kontajnerov tzv. „zvonov“ bielej a zelenej farby, vyvážaných podľa potreby. Zbierajú sa fľaše od nápojov, zaváraninové poháre, sklené obaly z krémov, tabuľové sklo, sklené poháre a džbány.... Keďže otvor na nádobách na zber skla je malý a tabuľové sklo sa doň nezmestí, bolo by vhodné doviezť takéto nadrozmerné  sklo na zberný dvor. Opretím o nádobu hrozí rozbitie skla a potom sa toto sklo nedostane na recykláciu, ale znečisťuje prostredie mesta a ohrozuje zdravie občanov. Triedenie podľa farby je dôležité kvôli spracovaniu suroviny. Zmiešané sklo je možné použiť už len na výrobu farebného skla. Sklenené črepy tvoria pri výrobe nových výrobkov viac ako 50% percentný podiel.  Pozitívne je, že obaly zo skla je možné nekonečne krát ...
Ďakujeme vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva za postrehy z praxe a popis problémov, s ktorými sa denno denne potýkajú v stredisku triedeného zberu, Veríme že Vám pomôžu pri triedení separovaného odpadu: Teória č. 1: PET fľašu musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vyčistiť od etikety a odstrániť z nej vrchnák. OMYL! PET fľaše pokojne odhoďte i s etiketou a vrchnákom. Obidve veci budú pri ďalšom spracovaní z fľaše odstránené. A nezáleží na tom, či je etiketa papierová alebo plastová. Čo je však dôležité – fľašu pred vyhodením stlačte, aby ste z nej odstránili vzduch a tým zmenšili jej objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, v kontajneri zaberajú zbytočne veľa miesta a potom platíte hlavne za odvoz ...
Sami obyvatelia Dubnice nad Váhom, konkrétne mestskej časti Za traťou si všimli že niečo nie je v poriadku a kritizujú neporiadok – čierne skládky odpadu ktoré vznikajú okolo nich. Mementom a dôvodom k debate pre „celý facebook“ sa stalo torzo chladničky vyhodenej vedľa cesty od podchodu pod železničnou traťou smerom na Bolešov. Blíži sa Veľkonočný pondelok a túto komunikáciu využívajú v hojnom počte nie len Dubničania, ale aj návštevníci nášho mesta spoza Váhu, prichádzajúci pešo, na bicykli, či motorových vozidlách a keďže pôvodca znečistenia sa nemal k tomu (ako inak) aby odstránil do prírody nepatriacu skulptúru a nenašiel sa ani žiaden dobrodinec, primátor mesta Ing. Jozef Gašparík vydal pokyn pre zamestnancov TSM Dubnica nad Váhom aby túto okrasu odstránili a nekazila tak návštevníkom Dubnice nad Váhom hneď prvý ...
Jedným z neuralgických bodov čistoty v meste je aj jeho centrum - námestie Matice slovenskej, presnejšie jeho okrajová časť, parkovisko pred podnikateľským centom Filagor a priľahlý parčík so sochou P. Márie. Neuralgický pre to, že je každému na očiach, teda nie len domácim, ale aj návštevníkom mesta. Zároveň je tu na malej ploche sústredený veľký počet pohostinstiev a prevádzok rýchleho občerstvenia, čo už samo o sebe predstavuje veľké množstvo generovaného odpadu. Poznať to najmä po víkendoch, keď sa po parkovisku a na tráve povaľuje veľké množstvo papierových a plastových obalov, ktoré si po skonzumovaní obsahu nenájdu cestu do koša, alebo si ich konzumujúci neodvezú autom a nevyhodia doma. Veľmi často sa stáva že ich iba jednoducho nechajú položené vedľa auta (či pod autom) a odídu. TSM Dubnica nad ...
Väčšinu z nezasvätených ľudí by teraz ani nenapadlo myslieť na údržbu mestskej zelene. Tento komfort - hodiť veci za hlavu si ale v TSM nemôže dovoliť nikto z kompetentných. Veľmi dôležitá je zimná príprava, teda aspoň to čo sa týka stratégie a plánovania služieb vykonávaných v troch lokalitách, ktoré má na starosti naša spoločnosť: Prejta cintorín Dubnica nad Váhom - stará časť cintorín Dubnica nad Váhom - nová časť cintorín Prejta cintorín Lieskovec ulica Školská Námestie Sv. Jakuba Centrum I kostol a jeho okolie ulica Gagarinova Celkovo sa jedná o 161 798 m2 výmery zelene, z toho je 152 343 m2 výmera kosených trávnikov ...
Máme za sebou Vianoce, Silvester aj Nový rok a Troch kráľov. Ale nie len pohľadom do kalendára sa presvedčíte že je po zimných sviatkoch. Tento fakt potvrdzuje aj pribúdajúce množstvo vyložených stromčekov pri smetných nádobách a práve prebiehajúca prvá etapa ich zberu po celom meste. Ďakujeme Vám že vykladáte torzá ihličnanov zbavené všetkých ozdôb ...
Ježiško priniesol darček aj k nám do TSM Dubnica nad Váhom. Prišiel síce o dva dni skôr, teda 22. decembra, ale to nič neubralo z radosti z neho. Darom bol jeden z najužitočnejších a najvyťaženejších pomocníkov v našej spoločnosti - „ramenáč“ na manipuláciu a prepravu veľkých kontajnerov na podvozku MAN. Vyriešil tak havarijnú situáciu. Staré dve LIAZKY, ktoré si v meste pamätajú ešte aj naši starí rodičia už nevládzu a súrne potrebovali náhradu. Jedna je totiž dlhé roky neschopná prevádzky a tú druhú šofér s chlapmi z dielne udržujú pri živote len pomocou zázrakov a vypätím všetkých síl. MAN pokryje každodenné potreby prevádzky strediska triedeného zberu, zvozu odpadu v celom meste, či iné aktivity pri ktorých je potrebné pristaviť kontajner. Umožní odstavenie starej Liazky na dlhšiu dobu, ktorá môže byť tak po desiatkach ...
V júli minulého roku niekto podpálil modrý kontajner za Obchodným domom Máj. Modrý pre to, lebo je to najjednoduchšie. Slúži totiž na zber papiera. Neprešli ani dva týždne a zhorel ďalší modrý kontajner pod Kaštieľom. Zo soboty na nedeľu, teda z 15 na 16.8.2015 úradoval pyroman opäť a opäť to bol modrý kontajner. Teraz sa „realizoval“ pri bytových domoch 95 a 100 na Centrum II. Škoda bola o to väčšia, že zároveň so zapáleným kontajnerom na papier zhorel komplet aj žltý na plasty a fatálne boli poškodený aj červený kontajner na kompozit, spolu s čiernym na komunálny odpad. Celková škoda za šesť zničených kontajnerov je cca 1.200,-€. Dlhší čas bol pokoj a mohli sme sa nádejať že horúca hlava vychladla spolu s počasím. Po Silvestri však horel modrý kontajner ...
Týždeň začal pre dve partie ľudí z TSM Dubnica nad Váhom podľa kalendára zberu triedeného odpadu v lokalite 1 (za traťou) zberom vyloženého záhradného bioodpadu. Pracovníci nezaháľajú ani na údržbe mestskej zelene. Tá teraz spočíva hlavne v čistení mesta od napadaného lístia a revitalizácií krovinatých porastov a stromov s nástupom obdobia vegetačného kľudu. Je to najmä z dôvodu že prerástli svoje funkčné rozmery a stali sa buď neestetické, alebo ohrozujúce majetok, či dokonca zdravie obyvateľov mesta. Vysávanie opadaného lístia pred OC Máj v rannej hmle prináša aspoň na pohľad trochu romantiky do inak celkom prozaickej činnosti. Posúďte sami na priložených fotografiách ...
Prevádzka strediska triedeného zberu nepatrí medzi tie, kde by sa radi pohybovali útlocitné povahy. Je to dané charakterom činnosti. Jednoducho dotrieďovanie separovaného odpadu, ako sú kovy, kompozity, papier či plasty nepatrí k najčistejším a príjemne voňajúcim prácam. Je to aj vďaka nám, občanom mesta, keď sa nie vždy riadime pokynmi pre separovanie odpadu a do separovaného zberu miešame aj odpad, ktorý tam nemá čo robiť, alebo doň hádžeme obaly od potravín znečistené. Aj preto by sme si mali prácu ľudí, ktorí ho dotrieďujú po nás veľmi vážiť ...